achromatopsie

Achromatopsie is het woord voor totale kleurenblindheid. In het Engels zegt men "Achromatopsia" of "Achromatopia", in het Duits is het "Achromatopsie" of "Achromasie" en in het Frans is het "l'achromatopsie" of "le daltonisme". Iemand met achromatopsie wordt ook "achromaat" genoemd.

Meestal verstaat men onder kleurenblindheid de rood-groen-kleurenblindheid of dichromatopsie. Deze komt voornamelijk bij mannen voor. Echter is deze vorm van kleurzienstoornis niet te vergelijken met achromatopsie. Achromatopsie betreft alle kleuren en is niet geslachtsgebonden.