hulpmiddelen 3

Verlaagd BTW-tarief voor bijzondere optische hulpmiddelen voor slechtzienden
01 mei 2002

Staatssecretaris Bos van Financiën heeft besloten de lijst van hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden waarop het verlaagde BTW-tarief van toepassing is, uit te breiden met enkele bijzondere optische hulpmiddelen. Deze specifieke hulpmiddelen voor slechtzienden vergroten voor hen de deelname aan activiteiten van het dagelijkse leven. Ook bevorderen deze hulpmiddelen onder meer het lezen, schrijven en huishoudelijke activiteiten van de slechtzienden. De staatssecretaris heeft de bijzondere optische hulpmiddelen voor slechtzienden toegevoegd aan de hulpmiddelen waarvoor het verlaagde BTW-tarief geldt. Het gaat hierbij om de volgende hulpmiddelen die individueel worden aangemeten en gewoonlijk door een arts of optometrist zijn voorgeschreven:

  • telescoop- en prismaloepsystemen, die als kijkersysteem apart in de bril worden gemonteerd;
  • kijker- en loepsystemen die een gezichtsveldverbredende werking hebben;
  • tafelloepsystemen met een lage vergroting die al dan niet van licht zijn voorzien en de daarbij behorende hulpstukken;
  • filterlenzen en filterglazen met een selectieve absorptie van het licht met een korte golflengte;
  • monoculaire handtelescopen die slechtzienden als incidenteel hulpmiddel gebruiken.

    Voordat de hulpmiddelen op de juiste wijze kunnen functioneren, moeten zij wel op de individuele handicap van de gebruiker zijn aangepast. Met deze passingen zijn paskosten gemoeid en deze volgen het BTW-tarief dat geldt voor het medische hulpmiddel waaraan de passing is verricht. Voor de passing van bovengenoemde hulpmiddelen is dus het verlaagde BTW-tarief van toepassing.

    Bron: Ministerie van Financiën, 29-4-2002, nr. WV02/139